• Địa điểm
    tổ chức:
    Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
  • Ngày khởi động:30/09/2022-01/10/2022
  • Ngày thi đấu: AQUAKID vào 02/10/2022
    AQUAMAN (SOLO), AQUAMAN (RELAY), HALF AQUA, SPRINT AQUA vào 03/10/2022
Checkin - Nhận bộ kit 30/09/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13:00 - 17:00 Ghi danh & nhận bộ kit. Khách sạn Majestic – TP. Móng Cái.
Khu vực các gian hàng hoạt động. Khách sạn Majestic – TP. Móng Cái.
Tiệc chào mừng (dự kiến) 30/09/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
18:00 - 20:00 Chương trình tiệc chào mừng dành cho các vận động viên Khách sạn Majestic – TP. Móng Cái
AQUAKID (dự kiến) 01/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
14:00 Cự ly Bơi 200m chạy 1 km dành cho trẻ em xuất phát Khu vực chuyển tiếp - Bãi biển Trà Cổ.
15:00 Cự ly Bơi 200m chạy 1 km dành cho trẻ em về đích. Khu vực chuyển tiếp - Bãi biển Trà Cổ.
Checkin - Nhận bộ kit (dự kiến) 01/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:00 - 17:00 Ghi danh & nhận bộ kit. Khách sạn Majestic – TP. Móng Cái
Ngày thi đấu (dự kiến) 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
5:30 - 7:00 Khu vực chuyển tiếp hoạt động Khu vực chuyển tiếp - Bãi biển Trà Cổ
Xuất phát - AQUAMAN 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:00 Cự ly Bơi 2 km chạy 21 km xuất phát. Bãi biển Trà Cổ – TP. Móng Cái
Xuất phát - HALF AQUA 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:40 Cự ly Bơi 1 km chạy 10 km xuất phát. Bãi biển Trà Cổ – TP. Móng Cái
Xuất phát - SPRINT AQUA 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:55 Cự ly Bơi 500m chạy 5 km xuất phát. Bãi biển Trà Cổ – TP. Móng Cái
8:30 Xe trung chuyển đưa VĐV tham gia cự ly Relay nội dung bơi sang khu vực về đích. Bãi biển Trà Cổ – TP. Móng Cái
8:00 - 12h:00 Xe trung chuyển đưa VĐV từ khu vực về đích về khu vực xuất phát. Mũi Sa Vĩ – TP. Móng Cái
Cut off time (COT) - AQUAMAN 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 Cự ly Bơi 2 km chạy 21 km về đích. Mũi Sa Vĩ – TP. Móng Cái
Cut off time (COT) - HALF AQUA 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:10 Cự ly Bơi 1 km chạy 10 km về đích. Mũi Sa Vĩ – TP. Móng Cái
Cut off time (COT) - SPRINT AQUA 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
9:25 Cự ly Bơi 500m chạy 5 km về đích. Mũi Sa Vĩ – TP. Móng Cái
Kết thúc sự kiện (dự kiến) 02/10/2022
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:00 Bế mạc & trao giải. Mũi Sa Vĩ – TP. Móng Cái