Đăng ký
Aquaman Vietnam - Tra Co, Quang Ninh

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

* Độ tuổi tính đến ngày thi đấu

Thông tin người chạy

Yêu cầu nhập đầy đủ các trường thông tin dưới đây cho Ban tổ chức

  :  

*Phân làn và cứu hộ

Bảng kích thước
2XS XS S M L XL 2XL

Lưu ý: Thủ tục sẽ rất phức tạp nếu bạn không nhập đúng thông tin theo mẫu.

Thông tin giải

Thời gian checkin, nhận Race kit vào 30/09 - 01/10/2022

Thời gian thi đấu vào 02/10/2022

Tổ chức tại Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh