• Địa điểm
    tổ chức:
    NovaWorld Phan Thiet, Bình Thuận
  • Ngày khởi động:28/10/2023-29/10/2023
  • Ngày thi đấu: AQUAKID vào 28/10/2023
    AQUAMAN (SOLO), AQUAMAN (RELAY), HALF AQUA, SPRINT AQUA vào 29/10/2023
EXPO DAY 27/10/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13:00 - 17:00 Ghi danh - Nhận bộ Race kit Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiết
Khu Vực các gian hàng hoạt động Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiết
18:00 - 20:30 Chương trình tiệc tối Hải Cảng Seafood, Số 194 Lạc Long Quân
AQUAKIT RACE DATA 28/10/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 09:00 Khu vực chuyển tiếp hoạt động Ku vực chuyển tiếp - Bãi gửi xe Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet
7:00 Cự ly Bơi 200m, Chạy 1Km danh cho trẻ em xuất phát Công viên biển Miami Bikini Beach NovaWorld Phan Thiet
EXPO DAY 28/10/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 11:00 Trải nghiệm đường bơi & khu vực chuyển tiếp Khu vực chuyển tiếp - Bãi gửi xe Quảng trường Bikini Beach, Novaworld Phan Thiet
09:00 - 17:00 Ghi danh & Nhận bộ Kit Quảng trường Bikini Beach, Novaworld Phan Thiet
16:00 - 18:00 Chương trình âm nhạc bãi biển chào mừng các Vận Động Viên Công viên biển Miami Bikini Beach Novaworld Phan Thiet
NGÀY CHẠY 29/10/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:30 - 12:00 Khu vực chuyển tiếp hoạt động Khu vực chuyển tiếp - Bãi gửi xe Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet
06:00 Cự ly Bơi 2km chạy 21km xuất phát Công viên biển Miami Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet
6:30 Cự ly Bơi 1km chạy 10km xuất phat Công viên biển Miami Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet
7:00 Cự ly Bơi 500m chạy 5km Xuất phát Công viên biển Miami Bikini Beach, NovaWorld Phan Thiet
10:00 Bế mạc & trao giải PGA Golf NovaWorld Phan Thiet
CUT - OFF - TIME 29/10/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
AQUAMAN +) COT đường bơi: 80 Phút
+) COT Cả cự ly: 5 Tiếng
HALF AQUA +) COT đường bơi: 40 Phút
+) COT Cả cự ly: 2 Tiếng 30 Phút
SPRIT AQUA +) COT đường bơi: 25 Phút
+) COT Cả cự ly: 1 Tiếng 30 Phút
AQUAKID +) COT đường bơi: 30 Phút
+) COT Cả cự ly: 1 Tiếng